Meer over verborgen vondsten

Stichting Restaura

Stichting Restaura bestaat uit een team van negen specialisten die archeologische en historische voorwerpen conserveren en restaureren. Onze missie is het behouden van erfgoed uit onze bodem, van archeologische voorwerpen tot monumenten. Zo maken wij het mogelijk dat mensen kunnen genieten en leren van het verleden, ook in de toekomst. Archeologie en geschiedenis verrijken ons met inzichten en bieden verdieping en verbreding van ons wereld- en mensbeeld. Ons open atelier weerspiegelt ons idee van uitwisseling van kennis met zowel het vakgebied als het brede publiek.

Het atelier is het grootste in zijn soort en wij hebben al ruim 30 jaar ervaring. Wij zijn gevestigd in De Vondst in Heerlen; het archeologisch centrum van de Provincie Limburg. In de open setting van De Vondst delen wij kennis en ervaring met bezoekers, stagiaires, passie- en vakgenoten en vrijwilligers. Het publiek kan meekijken met ons werk en actief participeren in diverse activiteiten.

Verborgen vondsten
Villa Voerendaal

Tussen 1984-1989 is het grootste Romeinse villa complex in Nederland opgegraven: de villa van Voerendaal. Het betreft een voor Nederland uniek villa terrein, uit de 2e en 3e eeuw na Chr., vanwege de omvang en conditie. Zes hectare groeven de archeologen op en ze haalden ongeveer 45.000 vondsten boven de grond. Ondanks de bijzondere aard van de opgraving bleef de het uitwerken van de vondsten liggen tot 2017.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed initieerde een meerjarig programma dat voorziet in een integrale uitwerking en synthese van de oude opgravingsgegevens en de publicatie daarvan met een uitgebreid publieksprogramma. Het archeologische verhaal wordt zo beschikbaar voor een breed publiek en zal daarmee de zichtbaarheid van archeologie binnen het fysieke domein vergroten.

Onlosmakelijk verbonden met het archeologische verhaal zijn de 45.000 vondsten afkomstig van de villa. Het overgrote deel ligt echter aan het zicht onttrokken in dozen in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in De Vondst te Heerlen. Het merendeel van deze vondsten is bovendien nooit behandeld en raakt steeds verder in verval. Conservering is noodzakelijk om het materiaal te behouden en om het volledige verhaal van de Villa van Voerendaal te kunnen tonen aan het publiek. De kern van het project is dan ook de conservering en restauratie van de vondsten uit de villa en het meenemen van het publiek in dit proces.