Skip to main content
Home > Nieuws > De leskist stond en staat niet stil

Afgelopen jaar was onze leskist betrokken bij allerlei activiteiten die raakvlakken hebben met het verleden van onze provincie. Zoals het grote project “Heel Heerlen Graaft”, maar ook bij de marathon Via Belgica en kleinere  activiteiten in bibliotheken.

Voor het promoten van onze leskist waren we aanwezig in het Limburgs museum in Venlo en bij de leraren – studiedag in de Gaia zoo, waar we enthousiaste leraren mochten ontmoeten die ook onze leskist hebben gereserveerd.

We werden benaderd door een basisschool voor het presenteren van onze leskist in het kader van “Erfgoed”.

Onze leskist sloot goed aan bij het Thema van de Kinderboekenweek “Bij ons thuis” en in het kader hiervan hebben we een viertal scholen bezocht.

Toeval wil dat de inhoud van de leskist goed aansluit bij het leerplan “Romeinen” hebben we al één VMBO school bezocht en staan nog  een drietal scholen in de planning.

De leskist biedt een mooie aanvulling op het lesprogramma van de scholen door de videobeelden waarop te zien is hoe oude vondsten geconserveerd en gerestaureerd worden. En tevens kunnen de leerlingen replica’s van de vondsten vastpakken waardoor een goed leergesprek plaats kan vinden.