Skip to main content
Home > Nieuws > Drukte bij Restaura

Scholen bezoeken het atelier van Restaura en maken kennis met 
het verhaal van Villa Voerendaal.

Op donderdag 21 december 2023  heeft het Bonnefanten College van Maastricht een bezoek gebracht aan de Vondst in Heerlen.

In samenwerking met het Thermenmuseum kregen de leerlingen een programma aangeboden. 

Een onderdeel van dit programma was het bezoek aan het restauratieatelier van Restaura en een kennismaking met de leskist “Verborgen Vondsten”.

De leerlingen werden verdeeld in groepen van ongeveer 15 leerlingen.

In het restauratieatelier maakten de leerlingen kennis met voorwerpen die op dat moment in het atelier bewerkt werden. Het waren onder andere munten die opgegraven waren, glazen voorwerpen, ijzeren zwaarden en een groot houten wiel.

Op bezoek in het restauratie atelier in Heerlen

De medewerkers van Restaura vertelden waar de voorwerpen vandaag kwamen, hoe ze gebruikt werden, hoe ze in Restaura geconserveerd worden en de verschillende technieken die hierbij gebruikt worden.

uitleg over restauratietechnieken

Naast ambachtelijke handelingen zijn het veelal moderne technieken die toegepast worden, zoals bijvoorbeeld het maken van  een röntgenfoto van een object om duidelijk te zien van welk materiaal dit gemaakt is.

Een andere techniek is het vriesdrogen van een houten object in een speciale kamer.

Fotografie speelt een belangrijke rol bij de restauratie van objecten

Ook maakten de leerlingen kennis met het kopiëren van voorwerpen met behulp van een  drie-D printer. Dat is een techniek die veel gebruikt wordt in het atelier en waarvoor een specialist aanwezig is.

Na de rondleiding door het atelier van Restaura kregen de leerlingen een presentatie van de leskist “Verborgen Vondsten” waarbij het verhaal van Villa Voerendaal werd verteld. Ook hierbij konden de leerlingen kennis maken met het werk van de restaurateur.

Voorwerpen die gevonden zijn bij de opgravingen van Villa Voerendaal werden besproken, zoals munten, speren, sleutels, een buste van de Dame van Voerendaal, maar ook dakpannen, cement en spijkers.

Objecten op tafel die je mag aanraken

Omdat de voorwerpen veelal drie-D geprint zijn konden de leerlingen de voorwerpen goed bekijken en ook ter hand nemen.

Met behulp van videobeelden konden zij zien hoe de restaurateur te werk gaat.

De rondleiding door Restaura en de presentatie van de leskist “Verborgen Vondsten” vulden elkaar goed aan en vormden een interessant programma voor de leerlingen van het Bonnefanten College.