Skip to main content
Home > Nieuws > Gemotiveerd

Op 4 dagen in april en mei 2024 geven de vrijwilligers van Restaura een presentatie met de leskist Verborgen Vondsten op basisschool Sint Theresia in Ransdaal.

Op de vrijdagmiddagen organiseert de school activiteiten zoals zorgboerderij, paarden, natuur/ plant/dier, movefactory, kickboxen en ook onze ‘Verborgen Vondsten’. Het zijn zeer uiteenlopende activiteiten waar verschillende groepen aan deelnemen.

Op vrijdag 26 april hebben vrijwilligers Christa en Miriam in de aula van de school een presentatie gegeven van 90 minuten aan een gemengde groep leerlingen van groep 5-6-7-8.

Voordat de presentatie begon is een opstelling gemaakt met tafels en stoelen zodat de leerlingen het scherm van het digibord goed konden zien en aan het einde van de presentatie de vervolgopdracht ‘het maken van een herdenkingsmunt ‘ goed konden uitvoeren.

Hoewel het vrijdagmiddag was met de laatste lesuren vóór de meivakantie waren de leerlingen nieuwsgierig en goed gemotiveerd. Het was dan ook een gezellige middag met na afloop voor alle leerlingen een welverdiend archeologie diploma.