Skip to main content
Home > Nieuws > Nagelknippertje

Het is het tweede bezoek van vrijwilligers bij BS de Triangel in Gulpen. De docent van groep zeven was over de vorige gastles zo enthousiast, dat ze ons meteen weer heeft geboekt. Hoge verwachtingen om waar te maken eind januari voor vrijwilligers Miriam en Marieke. Maar…. het was zeer geslaagd, al zeggen we het zelf.

Twee groepen van rond de achttien leerlingen kwamen met ons in de teamkamer kijken naar de vondsten van Villa Voerendaal. We vertelden over wat voor mensen op die plek hebben gewoond, wat ze deden, hoe het leven er misschien voor ze uit gezien heeft. Wat deed je als je graag wilde dat iemand ook verliefd op jou werd, of iets heel anders: hoe maakte je dakpannen. Hoe werden deze dingen allemaal zo bewerkt dat ze bewaard kunnen blijven, waarom is dat belangrijk? Deze leerlingen waren heel ge├»nteresseerd, dat maakt ons als vertellers ook enthousiast. En nieuwsgierig: want inderdaad, hoe knipten de mensen in de Romeinse tijd nou eigenlijk hun nagels? Op die vraag konden we niet een eenduidig antwoord geven. 

Bron: Romeinen.nl

Op de foto een schapenscheerdersschaar die door een aantal schapenscheerders die het vakwerk hoog houden ook nu nog bij demonstraties wordt gebruikt. (foto romeinen.nl)

Grafinventaris sarcofaag Simpelveld met een schaar.

Bij een lezing van Henk Hiddink, archeoloog en projectleider van de uitwerking van het onderzoek naar Villa Voerendaal, heb ik het toch maar eens gevraagd. Hij vertelde dat mensen al wel schaartjes hadden en die ook best scherp konden slijpen. Dus dat zou een logische manier zijn. Maar meer weten we niet. Er blijft voor ons, en ook voor archeologen nog veel om te onderzoeken!