Skip to main content
Home > Nieuws > Verrassingen

Vrijdag 19 januari 2024 is de leskist weer on tour. Het Connectcollege te Echt heeft een Archeologiedag. In ons hoofd zagen we marktkramen en een levendig geheel van leerlingen op zoek naar informatie.

Bij aankomst bleek een klaslokaal gereserveerd in de verwachting dat we een presentatie zouden geven. Dat is snel schakelen. Voor het zover was hadden we echter een ander probleem. Het klaslokaal beschikte niet over een Digibord en we moesten een beamer gebruiken. Tot overmaat van ramp bleek de verbinding tussen de computer van de leskist en de beamer niet functioneerde. Ook de ICT specialist van het Connectcollege kreeg het probleem niet opgelost.

Om niet teveel tijd te verspillen zijn we overgegaan tot de orde van de dag en direkt gestart met de gastles. Rasmus als presentator met ondersteuning van Jos. Uiteindelijk is alles goed verlopen. In de klas waren leerlingen die duidelijk geïnteresseerd zijn in geschiedenis en veel vragen werden gesteld en beantwoord. Na een dik uur waren we klaar, hebben we opgeruimd en met de aanwezige docenten onder het genot van een kopje koffie nog nagekaart. De docenten waren vol lof en zagen best mogelijkheden om deze gastles ook voor andere groepen te doen. Uiteraard bedankte men ons. We hebben foldermateriaal achtergelaten en toegelicht hoe je als school zelf een gastles via de website kunt boeken.

We hebben foto’s gemaakt van alle aansluitingen en kabels om te achterhalen waar het aan lag dat de computer in de leskist en de beamer op school niet samenwerkten. Zo veranderde een Archeologiedag van een zoektocht om technische problemen op te lossen gelukkig al snel weer in een vertrouwde gastles. En het besef (zoals archeologen weten): je komt altijd voor verrassingen te staan!